3 тур

Расписание и сетка HARD

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moURyNQN0m-N6mJY2b6ODDDKKu10OGilQxy3fB38908/edit?usp=sharing

Расписание  и сетка MEDIUM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUzPLeaNOeYC4bT_3N0PrTU-wO5owKJtnq2RYh7wPug/edit?usp=sharing

Расписание  и сетка ЛАЙТ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EW38DC7Al-OMX3vaSZK-VEUhtZ7MDReOf-Irb2tzMhU/edit?usp=sharing

Расписание  и сетка  ДЕВУШКИ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vodj3l52lLY0R7Dkm6Ls22eglra4kIRovgfnOKzujgA/edit?usp=sharing

 

№ гри Раунд Дата Час Корт Команда 1 vs Команда 2 (+15)  => 21 : 15
(-12) => 12 : 21
Результат 1 сет 2 сет 3 сет
1 I 9:00 1 ГРИФОНЫ vs Песок : : : :
2 I Команда vs w : 0 : : :
3 I 9:45 1 Локомотив vs Иваненко/Михайлов : : : :
4 I 10:30 1 Minions vs Оскол : : : :
5 II 11:15 1 Кумэ vs W1 : : : :
6 II 12:00 1 Команда vs Genesis : : : :
7 II 12:45 1 БТИ vs W3 : : : :
8 II 13:30 1 W4 vs Сонар : : : :
9 9 14:15 1 L4 vs L6 : : : :
10 9 L3 vs L5 : : : :
11 9 vs L8 0 : w : : :
12 9 15:00 1 L1 vs L7 : : : :
13 III 15:45 1 W5 vs W6 : : : :
14 III 16:30 1 W7 vs W8 : : : :
15 7 17:15 1 W9 vs W10 : : : :
16 7 18:00 1 L8 vs W12 : : : :
17 5 18:45 1 W15 vs L14 : : : :
18 5 19:30 1 W16 vs L13 : : : :
19 SF W13 vs W17 : : : :
20 SF W14 vs W18 : : : :
21 3/4 L19 vs L20 : : : :
22 F W19 vs W20 : : : :

MEDIUM

№ гри Раунд Дата Час Корт Команда 1 vs Команда 2 (+15)  => 21 : 15
(-12) => 12 : 21
Результат 1 сет 2 сет 3 сет
1 I 9:00 2 Аэлита 111 vs Экипаж : : : :
2 I 9:00 4 Maksvel vs Double damage : : : :
3 I 9:45 2 Комета vs MiosYm : : : :
4 I 9:45 4 легион vs ГРом : : : :
5 I 10:30 2 БМВ vs 2-M : : : :
6 I 10:30 4 Сладкие Перцы vs Чесалов/Хмелевской : : : :
7 I 11:15 2 5.45 vs Микаса : : : :
8 I 11:15 4 Serve vs Medium : : : :
9 II 12:00 2 W1 vs W2 : : : :
10 II 12:45 2 W3 vs W4 : : : :
11 II 13:30 2 W5 vs W6 : : : :
12 II 14:15 2 W7 vs W8 : : : :

ЛАЙТ

12:00 4 Ленион4 vs Легион3
12:45 4 Легион2 vs Крец/Джердж
vs легион1
13:30 4 Ховуфкс vs W2
14:15 4 W3 vs легион1

ДЕВУШКИ

9:00 3 Ховуфкс vs Галактика
9:40 3 Кипритоглу Евгения vs 5:30
10:20 3 АВК vs легион4
11:00 3 Лидер vs МИГ
11:40 3 легион3 vs легион 2
12:20 3 Беги быстрей vs легион5
Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.